15. 10. 2019  18:56 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza príčin poškodenia formy Frame A58

Garant: doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt bol zameraný na analýzu príčin poškodenia formy na vstrekovanie plastov. Hlavnou príčinou bolo únavové poškodenie spôsobené zavarením dilatačných špár na forme.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:121/2008
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:08. 11. 2008
Dátum ukončenia projektu:05. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.zodpovedný riešiteľ