18. 10. 2019  7:58 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Komplexná metalografická a TEM analýza dodaných vzoriek

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Komplexná metalografická a TEM analýza dodaných vzoriek".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.UVPT MTF, ext UMAT MTF+421 918 646 072NC 207

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ