31. 10. 2020  4:57 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Projekty


Komplexná metalografická a TEM analýza dodaných vzoriek

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Komplexná metalografická a TEM analýza dodaných vzoriek".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
UVPT MTF, ext UMAT MTF
+421 918 646 072NC 210

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ