15. 11. 2019  11:25 Leopold
Akademický informační systém

Projekty


Komplexná metalografická a TEM analýza dodaných vzoriek

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Pomocou , TEM, elektrónovej difrakcie a EDX boli analyzované vzorky pripravené z legovaných ocelí. Výsledky analýzy boli použité na úpravu materiálového dizajnu ocelí.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikace projektu:52/2009
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:08. 06. 2009
Datum ukončení projektu:12. 06. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ