22. 10. 2019  9:02 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Implementácia výskumného projektu

Garant: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Implementácia výskumného projektu ".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.ÚPSP FCHPT+421 (2) 59 325 446SB 482

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ