26. 6. 2019  14:01 Adriána
Akademický informační systém

Projekty


Elektrochemické meranie rozpustnosti oxidu chromitého

Garant: prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikace projektu:28105
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0