26. 6. 2019  7:45 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


Elektrochemické meranie rozpustnosti oxidu chromitého

Garant: prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:28105
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0