23. 1. 2020  8:23 Miloš
Akademický informačný systém

Projekty


Metalografický rozbor

Garant: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Metalografický rozbor".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.UMAT MTF744NC 343

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ