16. 12. 2019  10:39 Albína
Akademický informační systém

Projekty


Metalografický rozbor

Garant: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vedecký projekt je orientovaný na štúdium mikroštruktúrnych a technologických vlastností materiálov. Analýzu vzťahov medzi parametrami technologických procesov a užitkovými vlastnosťami progresívnych materiálov.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikace projektu:42/2009
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:06. 05. 2009
Datum ukončení projektu:07. 05. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.zodpovedný riešiteľ