25. 1. 2020  4:34 Gejza
Akademický informačný systém

Projekty


Metalografický rozbor

Garant: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt je orientovaný na štúdium mikroštruktúrnych a technologických vlastností materiálov. Analýzu vzťahov medzi parametrami technologických procesov a užitkovými vlastnosťami progresívnych materiálov.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:42/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:06. 05. 2009
Dátum ukončenia projektu:07. 05. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.zodpovedný riešiteľ