14. 7. 2020  17:39 Kamil
Akademický informačný systém

Projekty


Vyhodnotenie mikroštruktúry

Garant: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt je orientovaný na štúdium mikroštruktúrnych a technologických vlastností materiálov. Analýzu vzťahov medzi parametrami technologických procesov a užitkovými vlastnosťami progresívnych materiálov.
Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:
62/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:06. 07. 2009
Dátum ukončenia projektu:
07. 07. 2009
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ