26. 8. 2019  2:56 Samuel
Akademický informační systém

Projekty


Diagnostika elektrotechnických ocelí a konštrukčných feromagnetických materiálov novými metódami magnetickej defektoskopie

Garant: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt si kladie za cieľ vyšetrovať koreláciu medzi magnetickými hysteréznymi parametrami kovových feromagnetík a ich mikroštruktúrou.Z toho predovšetkýcm rozvíjať metódu magnetického adaptívneho testovania a metódu analýzy magnetického Barkhausenovho šumu. Metódy aplikovať na kvantitatívne posúdenie štrukturálnych zmien elektrotechnických ocelí a nano-kryštalických magnetických zliatín v rôznych fázach, kvantifikáciu štrukturálnej degradácie nízkouhlikových konštrukčných ocelí podrobených plastickej deformácii.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (FEI)
Identifikace projektu:1/0747/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0