19. 8. 2019  18:07 Lýdia
Akademický informačný systém

Projekty


Diagnostika elektrotechnických ocelí a konštrukčných feromagnetických materiálov novými metódami magnetickej defektoskopie

Garant: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt si kladie za cieľ vyšetrovať koreláciu medzi magnetickými hysteréznymi parametrami kovových feromagnetík a ich mikroštruktúrou.Z toho predovšetkýcm rozvíjať metódu magnetického adaptívneho testovania a metódu analýzy magnetického Barkhausenovho šumu. Metódy aplikovať na kvantitatívne posúdenie štrukturálnych zmien elektrotechnických ocelí a nano-kryštalických magnetických zliatín v rôznych fázach, kvantifikáciu štrukturálnej degradácie nízkouhlikových konštrukčných ocelí podrobených plastickej deformácii.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0747/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0