14. 10. 2019  17:32 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Nanotechnológie ? syntéza uhlíkových nanorúrok a nanokompozitov na prírodných katalyzátoroch

Garant: Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom výskumu je syntéza uhlíkových nanorúrok a nanokompozitov podmienená prírodnými katalyzátormi. Nové poznatky k pochopeniu mechanizmu syntézy a k charakterizácii uhlíkových nanorúrok a nanokompozitov. JAdrom projektu je katalytická syntéza uhlíkových nanorúrok a nanokompozitov, zahrňujúca dva podstatné technologické procesy a to prípravu katalyzátora a následnú syntézu v CVD reaktore.Jednou z oblastí, kde sa očakáva využitie sú žiaruvzdorné sendvičové materiálové štruktúry.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0746/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0