17. 11. 2019  23:06 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Projekty


Optimalizácia riadenia mechatronického systému

Garant: prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je venovaný výskumu v oblasti optimalizácie riadenia mechatronických systémov. Rozpracovávané budú metódy optimalizácie návrhu inteligentných sysytémov, návrhu riadiacich a výkonových častí systémov, vrátane návrhu senzorových systémov a algoritmov spracovania informácii. Riešené budú inteligentné pohybové systémy s využitím nových metód v oblasti neuro-fuzzy štruktúr.Ďalej budú riešené problémy sledovania trajektórií s vysokou dynamickou presnosťou, pričom bude použitá metóda riadenia s premenlivou štruktúrou s vylúčením negatívnych vlastnosti kĺzavých režimov. Riešené bude modelovanie a parametrická identifikácia systémov s viachodnotovými charakteristikami, ktoré sú opísané nelineárnymi diferenciálnymi rovnicami. Riešené budú otázky optimlazácie na báze evolučných výpočtov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:1/0690/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0