14. 12. 2019  23:09 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Projekty


Špeciálne metódy metalurgického spájania ťažko zvariteľných materiálov ai ch aplikácia na výrobu nových materiálov vysokých technických parametrov

Garant: prof. Ing. Milan Turňa, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Návrh experimentálne overenie a vedecké zdôvodnenie progresívneho metalurgického spájania špeciálnych a kombinovaných materiálov. Výber špeciálnych technológií zvárania, spájkovania a pod. pre ťažko zvariteľné materiály a materiály citlivé na degradáciu v procese technologického spracovania, resp. materiálov vysokých technických parametrov. Možno spomenúť technológie zvárania v pevnom stave (explóziou, difúzne, MPW, FSW), zváranie a spájkovanie koncentrovanými zdrojmi energie (LL,LČ, IČL), RS, a WS spájkovanie. Tvorba špeciálnych povrchov. Simulovanie technologických procesov (explózia, difúzne zváranie, laser).
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/0842/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:20
Počet oficiálních pracovníků projektu:20

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Michal Benák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Martina Nerádováspoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Kristína Demianová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
PhDr. Emília Mironovováspoluriešiteľ
Ing. Jozef Ondruška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mário Ondruška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Pocisková Dimová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Martin Tršo, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.spoluriešiteľ