8. 12. 2019  7:27 Marína
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácia pravdepodobnostných metód na obnovenie spoľahlivosti betónových stavieb

Garant: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Stavebná infraštruktúra doposiaľ v nie dostatočnej miere profitovala z vývoja v oblasti 3D modelovania a pravdepodobnostných metód vyššej úrovne. Projekt rieši metodiku obnovenia spoľahlivosti betónových stavieb všeobecne a stavieb infraštruktúry špeciálne. Z aspektu návrhovej životnosti betónových stavieb treba uvážiť aj vplyv časového faktora na zmeny vlastností betónu a oceľovej výstuže. Vytypované konštrukcie budú analyzované na základe nových výsledkov mechaniky porušovania, nelineárnej počítačovej simulácie a pravdepodobnostných metód vyššej úrovne. V rámci projektu budú experimentálne overené aj možnosti uplatnenia nových materiálov a technológií na obnovenie spoľahlivosti a zvýšenie robustnosti betónových stavieb na mimoriadne zaťaženia. Dosiahnuté výsledky budú aplikované na obnovu bezpečnosti, používateľnosti a trvanlivosti betónových konštrukcií a teoretickým podkladom pre zdokonaľovanie návrhových metód na zníženie citlivosti na zaťaženia spôsobujúce náhle zrútenie (progressive collapse).
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:1/0306/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0