15. 10. 2019  5:30 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:3/7245/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0