13. 11. 2019  8:24 Stanislav
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj meracieho systému na kontinuálny monitoring bratislavských mostov

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vývoj integrovaného meracieho systému na kontinuálny monitoring deformácií mostov cez Dunaj v Bratislave. Vypracovanie projektu, návrh modulárnej štruktúry meracieho systému, spôsobu zberu, spracovania a analýzy údajov. Lokalizácia centrálnej jednotky a referenčných (vzťažných) bodov systému. Návrh komunikačných subsystémov na zber údajov a riadenie systému, jeho súčastí. Verifikácia údajov poskytovaných systémom. Návrh informačných úrovní, ich limitných hodnôt a zoznam činností realizovaných po prekročení limitných hodnôt. Aplikácia systému na Novom moste v Bratislave, jeho realizácia a skúšobná prevádzka. Návrh modulov pre ďalšie mosty v Bratislave
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra geodézie (SvF)
Identifikace projektu:1/0706/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0