10. 12. 2019  17:10 Radúz
Akademický informační systém

Projekty


Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácie na riadenie lietajúcich zariadení

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na rozvoj algebrického prístupu k návrhu nelineárnych systémov , riadenie časovo oneskorených (time delayed) systémov a systémov s obmedzeniami veličín ako súčasť hybridných , autonómnych a inteligentných systémov. Rozvíja metódy simulácie, modelovania a automatizovaného návrhu riadených systémov s využitím numerických a symbolických metód a programov. Venuje sa formulácií riešených problémov v rámci vnorených (embedded) systémov a PLC, spracovaniu signálov potrebných pre riadenie, zohľadneniu aspektov riadenia cez internet, mobilné a rádiové siete, identifikácii a kompenzácii nelinearít. Dominantným aspektom je integrácia jednotlivých spomenutých prístupov pri implementácii a fyzickej realizácii konkrétnych algoritmov a štruktúr riadenia. Pôjde najmä o vzdialené riadenie experimentov, riadenie reálneho modelu vrtuľníka (lietajúcich bezpilotných zariadení) a ďalších silno nelineárnych, príp. aj nestabilných systémov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:1/0656/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0