18. 9. 2019  20:22 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Aktívne riadenie vibrácií mechanických systémov

Garant: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predloženého projektu je preskúmať účinnosť prediktívnych metód aktívneho tlmenia vibrácií mechanických konštrukcií. Tieto prediktívne metódy umožnia pri riadení rešpektovať rôzne konštrukčné a fyzikállne obmedzenia kladané na akčné, alebo výstupné veličiny tlmeného systému.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Strojnícka fakulta
Identifikácia projektu:LPP-0118-09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2012
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0