18. 9. 2019  20:20 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum pre automatizované riadenie

Garant: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie (MTF)
Identifikácia projektu:7814
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:25. 08. 2009
Dátum ukončenia projektu:15. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.zodpovedný riešiteľ