22. 8. 2019  4:32 Tichomír
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách

Garant: prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Inovácia obsahu predmetov nových študijných programov predpokladá využívanie najmodernejších softvérových prostriedkov, medzi ktoré nesporne patria špičkové grafické programy, ktoré umožňujú komplexný pohľad na riešenú problematiku a užívateľsky prehľadné prostredie. Viaceré grafické systémy využívajú na vizualizáciu modelovaných procesov tzv. virtuálnu realitu (VR). Pracovisko riešiteľa projektu je vybavené špecializovanými laboratóriami - počítačovými učebňami umožňujúcimi využíval možnosti virtuálnej reality. Efektívne využívanie v rámci výučby predpokladá prípravu metodiky využívania tých to prostriedkov, prípravu didaktickej literatúry ako aj samotných grafických modelov, použiteľných v rámci vyučovaných predmetov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:3/7307/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0