Oct 20, 2019   10:24 a.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách

Supervisor: prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Inovácia obsahu predmetov nových študijných programov predpokladá využívanie najmodernejších softvérových prostriedkov, medzi ktoré nesporne patria špičkové grafické programy, ktoré umožňujú komplexný pohľad na riešenú problematiku a užívateľsky prehľadné prostredie. Viaceré grafické systémy využívajú na vizualizáciu modelovaných procesov tzv. virtuálnu realitu (VR). Pracovisko riešiteľa projektu je vybavené špecializovanými laboratóriami - počítačovými učebňami umožňujúcimi využíval možnosti virtuálnej reality. Efektívne využívanie v rámci výučby predpokladá prípravu metodiky využívania tých to prostriedkov, prípravu didaktickej literatúry ako aj samotných grafických modelov, použiteľných v rámci vyučovaných predmetov.
Kind of project:KEGA ()
Department:Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Project identification:3/7307/09
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0