15. 11. 2019  10:40 Leopold
Akademický informační systém

Projekty


Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách

Garant: prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Inovácia obsahu predmetov nových študijných programov predpokladá využívanie najmodernejších softvérových prostriedkov, medzi ktoré nesporne patria špičkové grafické programy, ktoré umožňujú komplexný pohľad na riešenú problematiku a užívateľsky prehľadné prostredie. Viaceré grafické systémy využívajú na vizualizáciu modelovaných procesov tzv. virtuálnu realitu (VR). Pracovisko riešiteľa projektu je vybavené špecializovanými laboratóriami - počítačovými učebňami umožňujúcimi využíval možnosti virtuálnej reality. Efektívne využívanie v rámci výučby predpokladá prípravu metodiky využívania tých to prostriedkov, prípravu didaktickej literatúry ako aj samotných grafických modelov, použiteľných v rámci vyučovaných predmetov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:3/7307/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0