Oct 21, 2019   2:45 p.m. Uršuľa
Academic information system

Projects


Návrh a príprava nového študijného predmetu Obvody a systémy presného času a frekvencie a inovácia predmetu Rádionavigačné systémy

Supervisor: doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je venovaný skvalitneniu štúdia v II. a III. stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe Rádioelektronika. V súčasnosti sú globálne navigačné satelitné systémy (GNSS) čoraz viac využívané v každodennom živote spoločnosti. Európska Únia stojí pred otázkou dobudovania vlastného systému GNSS - GALILEO. Kľúčovú úlohu pri GNSS ako aj moderných komunikačných systémoch zohrávajú generátory presnej frekvencie, času a synchronizácie. Cieľom projektu je preto pripravíť nový študijný predmet s pracovným názvom "Obvody a systémy presného času a frekvencie" ako aj zatraktívniť a inovovať existujúci predmet "Rádionavigačné systémy" najmä z pohľadu budovania systému GALILEO.
Kind of project:KEGA ()
Department:Department of radio and electronics (FEEIT)
Project identification:3/7411/09
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0