22. 11. 2019  19:02 Cecília
Akademický informační systém

Projekty


Optické vláknové senzory a ich aplikácie

Garant: prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Optické vlákna (OV), najmä špeciálne OV (polarizačné, mukoštruktúrne) majú veľmi dôležité použitie ako senzory s rozloženými parametrami (SRP). Pomocou SRP možno snímať priestorové rozloženie všetkých fyzikálnych veličín, ktoré nejakým spôsobom môžu vyvolať zmeny indexu lomu v jadre OV. Tieto zmeny možno tedegovať pomocou optickej časovej reflektometrie (OTDR). A jej rôznych variantov. OTDR umožňuje snímať spätne rozptýlený výkon vo vlákne, ktorý kopíruje napríklad rozloženie teploty, mechanických namáhaní ako je ťah, tlak alebo krut. Cieľom predkladaného projektu je 1. prispieť k teoretickému modelovaniu interakcie OV a ?budiacov? resp. snímanou veličinou, 2. prispieť k zvyšovaniu výkonnostných parametrov OTDR v senzorovom systéme.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (FEI)
Identifikace projektu:1/0617/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0