15. 12. 2019  19:02 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Optické vláknové senzory a ich aplikácie

Garant: prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Optické vlákna (OV), najmä špeciálne OV (polarizačné, mukoštruktúrne) majú veľmi dôležité použitie ako senzory s rozloženými parametrami (SRP). Pomocou SRP možno snímať priestorové rozloženie všetkých fyzikálnych veličín, ktoré nejakým spôsobom môžu vyvolať zmeny indexu lomu v jadre OV. Tieto zmeny možno tedegovať pomocou optickej časovej reflektometrie (OTDR). A jej rôznych variantov. OTDR umožňuje snímať spätne rozptýlený výkon vo vlákne, ktorý kopíruje napríklad rozloženie teploty, mechanických namáhaní ako je ťah, tlak alebo krut. Cieľom predkladaného projektu je 1. prispieť k teoretickému modelovaniu interakcie OV a ?budiacov? resp. snímanou veličinou, 2. prispieť k zvyšovaniu výkonnostných parametrov OTDR v senzorovom systéme.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0617/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0