23. 8. 2019  12:47 Filip
Akademický informačný systém

Projekty


Merací systém pre spojkové obloženia

Garant: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:VMSP-P-0155-09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0