18. 9. 2019  20:15 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza a návrh aplikácie pokročilých prístupových sietí v infraštruktúre NGN využívajúcich pevné metalické prenosové médiá pre podporu multimediálnych služieb a vzájomného prepojenia rôznych technológií a sietí.

Garant: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je analyzovať možnosti pokročilých prístupových sietí v infraštruktúre NGN, navrhnúť riešenia pre rozšírenie možností zvyšovania prenosovej kapacity pomocou technológií xDSL a PLC na metalických homogénnych vedeniach a rozvodoch el.energie, resp. pomocou ich vzájomného prepojenia a podporiť poskytovanie nových širokopásmových multimediálnych služieb a aplikácií pre koncových účastníkov. Výsledkom projektu z praktického hľadiska bude rozšírenie širokopásmového prístupu do prístupovej siete pre väčší počet účastníkov za nižšie ceny
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:1/0396/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0