16. 10. 2019  1:27 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Algoritmy a metódy spracovania multimediálnych signálov pre rozhranie človek-počitač

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Algoritmy a metódy spracovania multimediálnych signálov pre rozhranie človek-počitač".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.ÚMIKT FEI, ext FIIT+421 (2) 60 291 703B414, B603
Nataša UčňováPS Dek FEI+421 (2) 60 291 345T 139

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ