20. 10. 2019  23:32 Vendelín
Akademický informační systém

Projekty


Algoritmy a metódy spracovania multimediálnych signálov pre rozhranie človek-počitač

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Spracovanie signálov v rôznych odvetviach ľudskej činnosti ponúka novú dimenziu vnímania sveta. Oblasť záujmu vedecko-výskumného kolektívu predkladaného projektu je využitie algoritmov číslicového spracovania signálov. V rámci tejto definície sa vedecký výskum bude orientovať do nasledujúcich oblastí: vývoj algoritmov detekcie a rozpoznania reči so zameraním na spojitú reč, syntéza reči a jej využitie pre kompresiu audio signálu, modifikácia prozódie syntetizovanej, algoritmy modelovania hlavy a animácie 3D modelu ľudskej hlavy so zameraním na prenos multimediálnej informácie hovoru cez telekomunikačný kanál. Teoretické výsledky vo všetkých spomínaných oblastiach bude riešiteľský kolektív ďalej využívať v pripravovaných ako aj rozpracovaných aplikáciách, napr. v návrhu multimediálneho priateľského rozhrania človek-stroj. Výsledky projektu výrazne prispejú k problematike digitálneho spracovania signálov na Slovensku, zvlášť pri súčasnej technologickej konvergencii.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikace projektu:1/0718/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0