19. 9. 2019  6:43 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Algoritmy a metódy spracovania multimediálnych signálov pre rozhranie človek-počitač

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Spracovanie signálov v rôznych odvetviach ľudskej činnosti ponúka novú dimenziu vnímania sveta. Oblasť záujmu vedecko-výskumného kolektívu predkladaného projektu je využitie algoritmov číslicového spracovania signálov. V rámci tejto definície sa vedecký výskum bude orientovať do nasledujúcich oblastí: vývoj algoritmov detekcie a rozpoznania reči so zameraním na spojitú reč, syntéza reči a jej využitie pre kompresiu audio signálu, modifikácia prozódie syntetizovanej, algoritmy modelovania hlavy a animácie 3D modelu ľudskej hlavy so zameraním na prenos multimediálnej informácie hovoru cez telekomunikačný kanál. Teoretické výsledky vo všetkých spomínaných oblastiach bude riešiteľský kolektív ďalej využívať v pripravovaných ako aj rozpracovaných aplikáciách, napr. v návrhu multimediálneho priateľského rozhrania človek-stroj. Výsledky projektu výrazne prispejú k problematike digitálneho spracovania signálov na Slovensku, zvlášť pri súčasnej technologickej konvergencii.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:1/0718/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0