Oct 23, 2019   1:33 a.m. Alojza
Academic information system

Projects


Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík

Supervisor: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Navrhovaný projekt automatickej prevádzkovej kontroly pneumatík využíva laserovú trianguláciu s optickým snímaním povrchu plášťa pre získanie fotorealistického 3D modelu pneumatiky, zahrňujúceho behúň, bočnice a vnútorný povrch. NA vytvorenom modeli pneumatiky sú pri porovnaní s referenčným modelom následne identifikované a kategorizované defekty a nadriadený systém je informovaný o prípadnej nespôsobilosti výrobku pre ďalšie spracovanie.
Kind of project:APVV ()
Department:Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Project identification:VMSP-P-0030-09
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 08. 2009
Project close date:31. 07. 2011
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0