13. 12. 2019  5:45 Lucia
Akademický informační systém

Projekty


Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík

Garant: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Navrhovaný projekt automatickej prevádzkovej kontroly pneumatík využíva laserovú trianguláciu s optickým snímaním povrchu plášťa pre získanie fotorealistického 3D modelu pneumatiky, zahrňujúceho behúň, bočnice a vnútorný povrch. NA vytvorenom modeli pneumatiky sú pri porovnaní s referenčným modelom následne identifikované a kategorizované defekty a nadriadený systém je informovaný o prípadnej nespôsobilosti výrobku pre ďalšie spracovanie.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:VMSP-P-0030-09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 08. 2009
Datum ukončení projektu:31. 07. 2011
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0