20. 6. 2019  12:13 Valéria
Akademický informační systém

Projekty


Rámec normových požiadaviek pre potreby obnovy zrúcanín

Garant: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zámerom projektu je vypracovať rámec relevantných platných stavebných noriem (prípadne aj pripravovaných ? ak sú už známe, resp. čiastočne aj platných v minulosti), ktoré sa zaoberajú najdôležitejšími zložkami areálov torzálnej architektúry ? murovanými konštrukciami (prípadne aj omietkami, resp. nátermi). Výstupom grantu budú publikačné produkty.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracoviště:Katedra technológie stavieb (SvF)
Identifikace projektu:MK-2441/2009/1.3
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0