16. 6. 2019  9:29 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Rámec normových požiadaviek pre potreby obnovy zrúcanín

Garant: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom projektu je vypracovať rámec relevantných platných stavebných noriem (prípadne aj pripravovaných ? ak sú už známe, resp. čiastočne aj platných v minulosti), ktoré sa zaoberajú najdôležitejšími zložkami areálov torzálnej architektúry ? murovanými konštrukciami (prípadne aj omietkami, resp. nátermi). Výstupom grantu budú publikačné produkty.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Katedra technológie stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:MK-2441/2009/1.3
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0