17. 10. 2019  19:47 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


Stavebno-technologický pasport zrúcanín v slovenskej krajine

Garant: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Prínosom projektu bude komplexné dokumentovanie súčasného stavu zrúcanín na Slovensku, čo môže slúžiť aj ako dôležitý archívny zdroj v budúcnosti, ale dnes bude predovšetkým podkladom pre vydávanie metodických usmernení (rozhodnutí a pod.) k akýmkoľvek stavebným aktivitám na zrúcaninách (via Pamiatkový úrad SR a jeho pracoviská). Projekt preto bude spracovávaný v úzkej koordinácii s Pamiatkovým úradom SR.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracoviště:Katedra technológie stavieb (SvF)
Identifikace projektu:MK-2443/2009/1.3
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0