23. 10. 2019  23:16 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Stavebno-technologický pasport zrúcanín v slovenskej krajine

Garant: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Prínosom projektu bude komplexné dokumentovanie súčasného stavu zrúcanín na Slovensku, čo môže slúžiť aj ako dôležitý archívny zdroj v budúcnosti, ale dnes bude predovšetkým podkladom pre vydávanie metodických usmernení (rozhodnutí a pod.) k akýmkoľvek stavebným aktivitám na zrúcaninách (via Pamiatkový úrad SR a jeho pracoviská). Projekt preto bude spracovávaný v úzkej koordinácii s Pamiatkovým úradom SR.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Katedra technológie stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:MK-2443/2009/1.3
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0