11. 8. 2020  17:05 Zuzana
Akademický informačný systém

Projekty


Zovšeobecnenie parametrov bioindikácie v modelovaní kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov Slovenska

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Zovšeobecnenie parametrov bioindikácie v modelovaní kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov Slovenska".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
OPVV Dek SvF+421 (2) 32 888 393C 0107
KVHK SvF
+421 (2) 32 888 279
C 1209

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľriešiteľpomocník
pozorovateľ