24. 6. 2019  14:03 Ján
Akademický informační systém

Projekty


Štrukturálne a magnetické premeny neusporiadaných a nanokryštalických zliatín

Garant: prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Amorfné a nanokryštalické zliatiny typu Fe1-xNiNbB budú analyzované z hľadiska zmien obsahu niklu v rozsahu od 0 až do 50% niklu. Sledovať sa budú ich Štrukturálne, magnetické parametre a fázové zloženie s cieľom optimalizovať ich mikro a makroskopické vlastnosti podľa požadovaných parametrov. Vzorky budú vystavené rôznym extrémnym vplyvom, predovšetkým atmosferickej korózii z hľadiska zistenia dlhodobého vonkajšieho vplyvu na ich parametre. Použitím nanočasticových technológií budú vyrobené Ba(Sr) a NiZn ferity kombináciou rôznych substituentov . Pôjde o ferity, ktoré budú obsahovať malé častice popr. sa pri ich príprave sa vyskytnú produkty s neusporiadanou štruktúrou. Pozornosť zameriame predovšetkým na magnetokryštálovú štruktúru týchto novosyntezovaných magnetík z poznávacieho hľadiska a z hľadiska perspektívy pre prax. Nosnou metódou bude Mossbauerova spektroskopia.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikace projektu:1/0606/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0