19. 6. 2019  9:14 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Štrukturálne a magnetické premeny neusporiadaných a nanokryštalických zliatín

Garant: prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Amorfné a nanokryštalické zliatiny typu Fe1-xNiNbB budú analyzované z hľadiska zmien obsahu niklu v rozsahu od 0 až do 50% niklu. Sledovať sa budú ich Štrukturálne, magnetické parametre a fázové zloženie s cieľom optimalizovať ich mikro a makroskopické vlastnosti podľa požadovaných parametrov. Vzorky budú vystavené rôznym extrémnym vplyvom, predovšetkým atmosferickej korózii z hľadiska zistenia dlhodobého vonkajšieho vplyvu na ich parametre. Použitím nanočasticových technológií budú vyrobené Ba(Sr) a NiZn ferity kombináciou rôznych substituentov . Pôjde o ferity, ktoré budú obsahovať malé častice popr. sa pri ich príprave sa vyskytnú produkty s neusporiadanou štruktúrou. Pozornosť zameriame predovšetkým na magnetokryštálovú štruktúru týchto novosyntezovaných magnetík z poznávacieho hľadiska a z hľadiska perspektívy pre prax. Nosnou metódou bude Mossbauerova spektroskopia.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0606/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0