18. 9. 2019  20:00 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológii z výskumu do praxe

Garant: prof. Ing. František Uherek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom je vytvorenie Centra spolupráce (CS) pre transfer inovatívnych technológií z výskumu do praxe STU FEI. Vytvorené CS zabezpečí realizovanie výskumu na STU FEI, o ktorý prejavujú záujem priemyselné inštitúcie. Ďalej je to podpora integrácie výskumu a vzdelávania na úrovni inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:SUSPP-0008-09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0