17. 6. 2019  19:15 Adolf
Akademický informační systém

Projekty


Návrh, výskum a príprava moderných elektronických systémov implementovaných v zdravotníckych zariadeniach pre zlepšenie kvality života

Garant: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Analýza a výskum mikro/nano senzorov pre snímanie svalovej a nervovej aktivity, realizácia fyzických vrstiev mikro/nano senzorov. Rozvoj technológie návrhu progresívneho elektronického systému, využívajúceho uvedené senzory na snímanie a vyhodnocovanie svalovej a nervovej aktivity.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:VMSP-P-0127-09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2009
Datum ukončení projektu:31. 08. 2011
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0