18. 6. 2019  11:01 Vratislav
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh, výskum a príprava moderných elektronických systémov implementovaných v zdravotníckych zariadeniach pre zlepšenie kvality života

Garant: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Analýza a výskum mikro/nano senzorov pre snímanie svalovej a nervovej aktivity, realizácia fyzických vrstiev mikro/nano senzorov. Rozvoj technológie návrhu progresívneho elektronického systému, využívajúceho uvedené senzory na snímanie a vyhodnocovanie svalovej a nervovej aktivity.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:VMSP-P-0127-09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2011
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0