Jul 16, 2019   6:13 p.m. Drahomír
Academic information system

Projects


Návrh, výskum a príprava moderných elektronických systémov implementovaných v zdravotníckych zariadeniach pre zlepšenie kvality života

Supervisor: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Analýza a výskum mikro/nano senzorov pre snímanie svalovej a nervovej aktivity, realizácia fyzických vrstiev mikro/nano senzorov. Rozvoj technológie návrhu progresívneho elektronického systému, využívajúceho uvedené senzory na snímanie a vyhodnocovanie svalovej a nervovej aktivity.
Kind of project:APVV ()
Department:Department of microelectronics (FEEIT)
Project identification:VMSP-P-0127-09
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 09. 2009
Project close date:31. 08. 2011
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0