22. 9. 2019  5:34 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh konštitutívnej rovnice pre MKP s disipačnými procesmi pre viacnásobne plne viazané úlohy

Garant: doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Strojnícka fakulta
Identifikácia projektu:1/0488/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0