22. 10. 2019  8:57 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky

Garant: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.OPPaM ÚM OUP REK+421 905 612 465240
Ing. Anna Holmanová, CSc.ext FA+421 918 669 200443 a 101

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ