19. 9. 2019  0:40 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky

Garant: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Posilnenie a synergia špičkových vedeckých kapacít Bratislavského samosprávneho kraja pre optimalizáciu udržateľného priestorového rozvoja osídlenia a sociálno-ekonomických aktivít informačnej spoločnosti.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Identifikácia projektu:ITMS 262401200002
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:06. 05. 2009
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0