23. 10. 2019  13:07 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania

Garant: Ing. Svetozár Demian


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj optimálnej metalurgickej prípravy vysoko reaktívnych a ťažkotaviteľných intermetalických zliatin na báze titánu a výskumu nových systémov vhodných pre extrémne podmienky charakterizované najmä vysokou teplotou, agresívnym prostredím, vysokým mechanickým a tepelným namáhaním.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0009-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Svetozár Demianzodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Juraj Lapin, DrSc.spoluriešiteľ