19. 10. 2020  18:08 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Bezpečnosť a spoľahlivosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných sieťach

Garant: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.


Základné informácie   Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na návrh nových metód a prostriedkov zaistenia bezpečnosti a spoľahlivosti v didstibuovaných výpočtových systémoch a mobilných počítačových sieťach. Distribuovaný systém je predstavený gridovými systémami (klastrami). Projekt rieši vytvorenie reálne časového gridového systému so zvýšenou spoľahlivosťou prostriedkami štandardného operačného systému. Ďalej projekt rieši zaistenie bezpečnosti pri riadení prístupu k prostriedkom gridu prostredníctvom certifikátov . Poslednou riešenou oblasťou v distribuovanom prostredí je návrh modulárnej metódy diagnostiky permanentných alebo prechodných porúch. Metodika diagnostiky je založená na znalosti algebraického modelu Petriho sietí systému, pričom model je rozšírený o čas a pravdepodobnostné parametre. Mobilná počítačová sieť je predstavená bezdrôtovou mobilnou ad hoc sieťou. Projekt rieši problém výpadku uzla, straty paketov a prerušenia komunikácie medzi koncovými uzlami mobilnej siete z pohľadu spoľahlivosti komunikácie.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:1/0649/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:28
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0